Framtidens robotteknik

Människan har gjort en makalös utvecklingsresa genom åren, pressat gränser och utvecklat de mest spännande tekniska lösningar man kan tänka sig. Vi rör oss inte längre i begränsade sfärer, saker som var otänkbara så sent som på senare delen av 1900-talet är självklara idag. Det finns flera områden där tekniken utvecklas snabbt, ett av dessa …

Från forntid till nutid

En intressant iakttagelse när man tittar på teknologi från forntid till nutid är att den snabbaste utvecklingen drivits av människors beteende oavsett orsakerna. Det kan vara människors behov eller händelser i omvärlden som förändrar människor beteende som driver utvecklingen. Det kan också vara olika sorters nöjen, något som människor vill ha mer av i sitt …