Teknologi är oerhört spännande, speciellt om man känner till hur det en gång startade för över 10 000 år sedan. Det är en svindlande tanke att förändringen av människans liv med hjälp av teknologi skedde för så längesedan. Det är inte ens greppbart, men det fascinerar – och kommer att ligga som ett magiskt skimmer över oss människor långt in i framtiden. Egentligen är det svårt att skriva om de första tekniska uppfinningarna eftersom det finns så många olika områden och det fanns så mycket att uppfinna utifrån behov som inte var tillfredsställda. En av de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som det inte skrivs så ofta om är pressen.

Jordbruk för mer än 10 000 år sedan

När människorna blev mer bofasta tog utvecklingen fart. Man började att bruka marken runt sin bosättning och man behövde olika hjälpmedel eller någon slags teknologi för att kunna bedriva jordbruk. Det var då den riktigt stora teknikförändringen tog fart. Nya livsmönster krävde nya verktyg och en spännande era inleddes.

Nya tankegångar

Steg för steg började människor tänka i helt nya banor. Det uppstod ett lösningsorienterat och mycket innovativt tankesätt där man uppfann teknik utifrån de funktioner man behövde. Ett exempel på detta är hur man från början krossade oliver i en mortel och varmt vatten för att separera oljan. Utifrån detta utvecklades en ny kvarnstensteknik där man krossade oliverna med hjälp av en cylinderformad sten – föregångaren till kvarnen. Den hade en träaxel som man kunde dra runt för hand eller med hjälp av dragdjur.

Pressarna gjorde intåg

De olika ”pressarna” uppkom i teknologins begynnelse. Ju fler människor som efterlyste olika funktioner, desto mer uppfinningsrikedom uppstod. I romarriket uppfann man skruvpressen som bland annat användes till att producera vin och olivolja. Man fäste en skruv vid änden av en stång och med hjälp av skruven kunde man enkelt skruva upp ett tryck som en människa själv aldrig hade kunna skapa. På 1400-talet användes skruvpressen i tryckerier för bland annat handbokbindning. På det sättet kunde man hålla bokens omslag parallella med bokens innehåll och även platta medan det lim man applicerat kunde torka.

På 1800-talet satte en fransk agronom kommunicerande kärl på skruvpressen och en helt ny teknik uppfanns. Detta blev hydraulpressen som snabbt etablerades som den effektivaste tekniska lösningen för oljeutvinning. Det tog sedan ända till 1970-talet innan centrifugen dök upp. Detta var ett utmärkt sätt att separera den krossade olivmassan från pressvatten. Idag tänker gemene man mestadels på centrifugering i samband med tvättmaskinen hemma, men det finns mängder av områden där denna teknik används.

Spännande som en actionfilm

Tidig teknik är spännande som en actionfilm! Man kan tycka att pressarna uppfanns tidigt, men skriftspråket uppfanns redan 3200 år före Kristus och plogen hela 6000 år före Kristus, för att nämna några uppfinningar som vi använder än idag. Pengar är också en av dessa som uppfanns runt 3000 år före Kristus. Sedan dess har pengar varit ”bytesvaran” i samhället. Från 1600-talet och framåt eskalerade den tekniska utvecklingen, på 1800-talet med industrialisering uppfanns många viktiga tekniska produkter. Ångmaskinen som uppfanns på 1700-talet utvecklades rejält under detta sekel, som så många fler uppfinningar.