Viktiga kvinnor i teknikhistorien

Även om det fanns fler män än kvinnor i tekniksektorn förr i tiden, fanns det flera kvinnor som var framstående. Några av dem vände till och med upp och ner på världen.

Hedy Lamarr – den innovativa filmstjärnan

Hedy Lamarr var en märklig, nästan magisk kvinna. Hon var en vacker och berömd filmstjärna på 1930- och 40-talet samtidigt som hon var innovatör. Hon var en av de mest betydande uppfinnarna av den spridningsspektrumteknik som hade en nyckelroll i utvecklingen av bland annat Bluetooth och WiFi.

Radia Perlman – moder till internet

Radia Perlman ansvarade för att Ethernet startade. Hon utvecklade det välkända STP som är en bas i drift av nätverksbryggor. Denna uppfinning hade stor påverkan på nätverksväxlar, enheter som ansluter till varandra i datornätverk. Radia är doktor i datavetenskap och tog examen vid det prestigeladdade MIT.

Grace Hopper – buggarnas uppfinnare

Grace Hopper blev amiral i den amerikanska marinen, men inte nog med det. Hon var den första damen som examinerades från Yale som doktor i matematik. Inom teknik var hon den som utvecklade kompilatorn. Denna kompilator översatte text till datorspråk, och det var också Grace som permanentade uttrycken ”bug” och ”debugging”. Idag används ordet ”buggar” i vardagligt tal.

Ada Lovelace – först i världen

Ada Lovelace var ett kändisbarn. Pappa var Lord Byron och mamma Anne Isabella Milbanke. Ada blev världens första programmerare. Hon översatte ett dokument för Luigi Menabrea och Charles Babbages analytiska motor från 1843, men inte enbart detta – hon gjorde egna tillägg i texterna som var en algoritm för en ej ännu uppfunnen dator.