Milstolpar i den tidiga teknikvärlden

Det finns många milstolpar inom teknologin och dessa har blivit mer och mer avancerade. Från att ha byggt till stor del på funktioner som saknades för människor – till dagens sofistikerade IT-teknik med produkter som människor vill ha även för nöjes skull. Vi började att räkna tid från år 1, men det grekiska alfabetet uppkom …