Från forntid till nutid

En intressant iakttagelse när man tittar på teknologi från forntid till nutid är att den snabbaste utvecklingen drivits av människors beteende oavsett orsakerna. Det kan vara människors behov eller händelser i omvärlden som förändrar människor beteende som driver utvecklingen. Det kan också vara olika sorters nöjen, något som människor vill ha mer av i sitt …