Milstolpar i den tidiga teknikvärlden

Det finns många milstolpar inom teknologin och dessa har blivit mer och mer avancerade. Från att ha byggt till stor del på funktioner som saknades för människor – till dagens sofistikerade IT-teknik med produkter som människor vill ha även för nöjes skull. Vi började att räkna tid från år 1, men det grekiska alfabetet uppkom redan 900 år innan det som vi räknar som år 1.

Hjulet – tekniken som förändrade världen

Officiellt uppfanns vävstolen i Egypten 4400 år före Kristus, men det finns ännu tidigare kvarlämningar i Irak där man tror att människor vävde redan 7000 år före Kristus. Idag sker den mesta vävningen med maskiner som fungerar som att väva för hand men mycket snabbare och per automatik. Textilindustrin var en kraftfull motor i utvecklingen av ny teknik och i det första steget mot industrisamhället.

Den uppfinning som av många anses vara en av de mest framstående genom alla tider är hjulet. Det sägs att hjulet uppfanns cirka år 5500 före Kristus, och att det uppstod på flera olika håll samtidigt eftersom det fanns ett behov av att kunna rulla fram. De kända platserna där hjulet förekom var i centrala delar av Europa, Kaukasus och i Mesopotamien. Man vet inte riktigt vilken kultur hjulet uppfanns i, däremot tror man att det äldsta hjulet var en drejskiva där man tillverkade keramik. Utvecklingen fortsatte och hjulen satte på vagnar som kunde transportera människor och saker längre sträckor – och det var då världen förändrades.

Postväsendet av betydelse

Det är omöjligt att ta upp alla de fantastiska teknikuppfinningar som kantat århundradena fram till nu, men några intressanta innovationer är exempelvis balansvågen som uppfanns i Egypten år 4500 före Kristus och soluret som uppfanns i Babylon år 3000 före Kristus. Soluret fascinerade människor och så småningom utvecklades ett vattenur i Egypten på 1360-talet före Kristus. I takt med att människor började röra mer på sig eskalerade också utvecklingen av teknik som drevs av människors behov.

Postväsendet uppfanns i Egypten år 2000 före Kristus och är en företeelse som precis som hjulet är starkt etablerat i samhället än idag. Kejsar Augustus anses vara grundaren av ett helt system där både människor och teknik ingick. Målet att leverera post så snabbt som möjligt har alltid funnits och från början sprang människor med posten. När det egyptiska riket växte behövde faraonerna ett mer professionellt system och upprättade ett postsystem med vägstationer där häst och budbärare avlöste varandra. Man utvecklade lertavlor där man skrev med kilskrift och fortsatte att utveckla en snabb kommunikation som i och med industrialismen togs till nästa nivå.