Viktiga män i teknikhistorien

Dagens teknik har forntida föregångare, och tittar man noga kan man följa den röda tråden från dåtid till nutid. Det skulle behövas många sidor för att få med alla de manliga uppfinnare som haft betydelse för flera vitala områden i dagens värld, men några kan vi nämna.

Thomas Newcomen – en användbar ångmaskin

Det finns flera som uppfunnit ångmaskiner, men den första användbara ångmaskinen uppfanns av Thomas Newcomen på 1600- och 1700-talet. James Watt brukar nämnas på den positionen, men det fanns också en slags ångturbin som utvecklades under antiken i Alexandria, men som aldrig användes. Ångmaskinen var avgörande för hela industrirevolutionen.

Alexander Graham Bell – kommunikationens fader

Telefonens intåg förändrade världen, Alexander Graham Bell patenterade den första telefonen 1876 och detta blev genast omstritt. 2002 bestämde USA:s kongress att det var Antonio Meucci som uppfann telefonen. Från början kopplade man samtalen med manuell kraft, i Sverige fram tills att Lars Magnus Ericsson skapade den automatiska växeln 1883.

Bröderna Wright – flög i luften

Den första flygningen som var kontrollerad med en motordriven farkost skedde 1903. Bröderna Orville och Wilbur Wright satte ihop en förbränningsmotor med stadig konstruktion och som man kunde styra. De lyckades med att flyga den. I Sverige var det Richard Nyberg som först lyckades när han byggde flygplanet ”Flugan” i början av 1900-talet.